phần mềm bán hàng kệ siêu thị lắp mạng FPT tại Vinh
Bài hát có tên bắt đầu:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z
Mãi yêu em
x
Mãi yêu em

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Em trong mắt tôi
x
Em trong mắt tôi

Thể hiện: Anh Khang

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Là con gái thật tuyệt acoustic
x
Là con gái thật tuyệt acoustic

Thể hiện: Thái Trinh

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Mong lấy làm vợ
x
Mong lấy làm vợ

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Đau đầu vì quà
x
Đau đầu vì quà

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Tìm kiếm nhạc chờ nâng cao
Tên bài hát: Chọn mạng:
Tên ca sĩ: Tên nhạc sĩ:
NHẠC CHỜ HOT NHẤT