phần mềm bán hàng kệ siêu thị lắp mạng FPT tại Vinh
Bài hát có tên bắt đầu:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z
Mãi yêu em
x
Mãi yêu em

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Mãi yêu em làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Mãi yêu em chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Em trong mắt tôi
x
Em trong mắt tôi

Thể hiện: Anh Khang

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Em trong mắt tôi làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Em trong mắt tôi chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Là con gái thật tuyệt acoustic
x
Là con gái thật tuyệt acoustic

Thể hiện: Thái Trinh

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Là con gái thật tuyệt acoustic chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Mong lấy làm vợ
x
Mong lấy làm vợ

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Mong lấy làm vợ làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Mong lấy làm vợ chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Đau đầu vì quà
x
Đau đầu vì quà

Thể hiện: Dalink Studio

VIETTEL:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ VIETTEL
Bước 1: Soạn tin DK gửi 1221
Bước 2: Soạn tin BH 6455319 gửi 1221
(Nếu đã là thuê bao của Viettel thì bỏ qua bước 1)

MOBIFONE:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9212
Bước 2: Soạn tin Chon unknow gửi 9212
(Nếu đã là thuê bao của Mobifone thì bỏ qua bước 1)

VINAPHONE:
Để cài đặt bài hát Đau đầu vì quà làm nhạc chờ VINAPHONE
Bước 1: Soạn tin DK gửi 9194
Bước 2: Soạn tin Tune 326639 gửi 9194
(Nếu đã là thuê bao của Vinaphone thì bỏ qua bước 1)

VIETNAMOBILE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng VIETNAMOBILE

S-FONE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng S-FONE

BEELINE:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng BEELINE

EVN:
Bài hát Đau đầu vì quà chưa được cập nhật làm nhạc chờ cho mạng EVN

Dịch vụ của NHACVIETPLUS !!
Tìm kiếm nhạc chờ nâng cao
Tên bài hát: Chọn mạng:
Tên ca sĩ: Tên nhạc sĩ:
NHẠC CHỜ HOT NHẤT
 Ca khúc "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" ra đời thế nào? Ca khúc được thổi hồn bằng những câu chuyện về Đại tướng, về trận chiến Điện Biên Phủ, những câu chuyện về tính cách, về sự trăn trở của Đại tướng trong những quyết định sống còn của trận chiến...