phần mềm bán hàng kệ siêu thị lắp mạng FPT tại Vinh

 Mr Đàm ‘tình ngay lý gian’, buồn cho văn hóa đám đông Tiếng nói của cả đám đông vô danh có thể “giết chết” cả những cảm tình thiêng liêng nhất?